Advokat Marko Damnjanović

Advokat Marko Damnjanovic

Advokat Marko Damnjanović

Tel: 063/206-276

E-mail: marko.damnjanovic@bdlaw.rs


OBLASTI:

Privredni i drugi sporovi
Nepokretnosti
Intelektualna svojina
Bankarsko pravo
Procesno pravo
Ugovorno pravo
Konsultantski poslovi u oblasti javne uprave


KARIJERA

Marko Damnjanović je advokat u timu advokata Berezlev | Damnjanović.
Član je Advokatske komore Beograda od 2010. godine


Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 2010. do 2020. godine bio je angažovan u Advokatskoj kancelariji Tasić&Partners.


OBLASTI EKSPERTIZE

Markove oblasti ekspertize su privredni i drugi sporovi, nepokretnosti, pravo intelektualne svojine, bankarsko, procesno i ugovorno pravo. Učestvovao je u zastupanju velikih kompanija i poslovnih banaka u privrednim i drugim sporovima, kao i u svim vrstama upravnih postupaka; kupovini i prodaji javnog zemljišta i drugim aspektima kupovine/prodaje nepokretnosti, sa stanovišta javnih i privatnih kompanija, kao i fizičkih lica; pružanju konsultantskih usluga u okviru reformskih procesa javne uprave za potrebe više ministarstava i drugih državnih organa.


Marko govori srpski i engleski jezik.