Advokatski pripravnik Miloš Mačkić

Advokat Milos Mackic

Miloš Mačkić

Advokatki pripravnik

E-mail: milos.mackic@bdlaw.rs


OBLASTI:

Zastupanje klijenata pred sudovima i državnim organima u svim vrstama sudskih i upravnih postupaka
Sastavljanje ugovora
Postupci za ozakonjenje imovine.


KARIJERA

Advokatski pripravnik u timu advokata Berezlev | Damnjanović počev od 2020. godine.


Advokatski pripravnik Bogomir Marković je u poslovnoj karijeri obavljao poslove advokatskog pripravnika u advokatskoj kancelariji Aleksandar Đorđević u Beogradu počev od 2019. Trenutno je advokatski pripravnik u timu advokata Berezlev | Damnjanović počev od 2020. godine.
Pravosudni ispit je položio 2022. godine i u toku je postupak upisa u Advokatsku komoru Beograda u položaj advokata.